Les competències municipals enmig del debat Catalunya-Espanya

Intervenció al Parlament de Catalunya
Març 14