Treball i barris, les grans prioritats

Al miting celebrat a la Pl. de la Pagesia hem pogut continuar desgranant el nostre programa electoral, amb dos grans prioritats: treball i barris.

El treball és la primera preocupació del ciutadans i, per tant, la primera preocupació dels socialistes, que farem tot el possible per crear les condicions que permetin generar inversió i ocupació al nostre municipi: als eixos comercials, als polígon industrial, a l’hostaleria i, especialment, al gran projecte de desenvolupament econòmic, comercial i turístic del PP1, amb el qual volem crear més de 1.000 llocs de treball.

L’altre gran preocupació són els barris, l’espai vital més proper per als ciutadans, on s’ha d’apostar principalment per la millora de l’espai públic, la convivència i la cohesió social. Perquè vivim a Pineda, però també als barris, que tenen una vida i una personalitat pròpies.