La unanimitat impossible

La tasca d'alcalde porta implícita la responsabilitat de trobar sempre el màxim consens possible per a totes les accions que s'impulsen des de l'Ajuntament. Quan l'interès general està clar, resulta relativament senzill aconseguir el suport unànime dels ciutadans. Ningú s'oposarà a una congelació d'impostos, a una rebaixa dels preus de la piscina o a la reducció de l'IBI per a les famílies en atur. Però quan els interessos i els criteris particulars de les persones són molts, diversos i sovint contraposats, la unanimitat resulta impossible.

Fer o no fer? Aquesta és la qüestió

Encara falta un any per a les eleccions, i l’oposició ja ha posat en marxa la seva maquinària, argumentant que tot el que fa el Govern Municipal ho fa perquè vénen les eleccions. Això planteja un dubte (Fer-ho o no fer-ho?), però com que ja sabem la resposta (“Si ho fas, perquè ho fas; i si no ho fas, perquè no ho fas”), el govern socialista ha optat simplement per continuar amb els compromisos, el treball i els projectes que tenia previstos, i anar executant-los a mesura que el temps i el pressupost ho permeti.

Els miracles no existeixen. Sort de l'Ajuntament.

Després de sis anys de profunda crisi mundial; després de sis anys en què tots els països d'Europa estan intentant trobar el camí del creixement econòmic i la creació d'ocupació; després de sis anys en què els governs han desenvolupat, amb escassos resultats, tot tipus de polítiques econòmiques. Sembla que a Catalunya hem trobat la solució a tots els problemes: la independència. Malauradament, els miracles no existeixen; i és poc probable que demà siguem independents i demà passat, rics.

POLÍTICS i polítics

Diuen que tots els polítics són iguals; però no és cert. Es pot fer política pensant en els números; i es pot fer política pensant en les persones. Malauradament, les polítiques de retallada indiscriminada executades per la dreta amaguen en realitat, sota els números freds i una falsa imatge de rigor econòmic, la destrucció de l'estat del benestar i de la qualitat de vida de les persones.

Pàgines