Reduïm la despesa electoral

Durant la darrera campanya electoral, una de les queixes més freqüents dels ciutadans estava relacionada amb l’excessiva despesa realitzada pels partits en publicitat, i sobretot en paper.

Per aquest motiu, els socialistes pinedencs hem replantejat la nostra estratègia de comunicació, i hem optat per potenciar l’ús d’internet (web, facebook, twitter...) i reduir els continguts en suport paper (revistes, correus, panflets, etc), que es limitaran als aspectes més generals de la nostra campanya. No espereu una revista o una carta cada setmana d’aquí a les eleccions, perquè no hi hauran.

Pàgines